niedziela, 16 kwietnia 2017

Życzenia wielkanocne

„Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.

Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.” (Kol 3, 1-4)


Niech Zmartwychwstały Jezus,
który przeszedł ludzkie cierpienie i zwyciężył śmierć,
napełni nasze serca głęboką wiarą w Boże Miłosierdzie,
pobudzi naszą nadzieję i rozpali w sercach miłość.
Niech blask Jego Zmartwychwstania
opromienia każdego człowieka powierzonego naszej opiece,
a także wszystkie sprawy codziennego życia.


Błogosławionych, pełnych pokoju, radości
i wzajemnej miłości Świąt Wielkanocnych