wtorek, 28 marca 2017

146. rocznica śmierci naszego Założyciela

My - Bracia Franciszkanie od Świętego Krzyża obchodzimy dzisiaj 145. rocznicę śmierci naszego Czcigodnego Brata Jakuba Wirth (15.10.1830 - 28.03.1871), założyciela naszego zgromadzenia zakonnego. 
 
Przykład jego życia i wiary jest dla nas wspaniałym dziedzictwem, a zarazem posłaniem. On poprzez życie w ubóstwie i głębokiej miłości do bliźnich, za przykładem świętego Franciszka z Asyżu, kroczył śladami Chrystusa. Mając zaledwie 41 lat zmarł w służbie chorym. Pozostawił nam w swoim dzienniku zapisaną naukę, aby codziennie wykonywać uczynki miłosierdzia i stawać po stronie najbardziej potrzebujących.

Krzyż Chrystusa był dla niego nie tylko Ostoją, ale i Przewodnikiem w jego życiu, ponieważ w Krzyżu jest Zbawienie i Życie.
Modlitwa odmawiana codziennie we wszystkich naszych konwentach
(w polskiej wersji językowej):

Najwyższy, Wszechmocny i Kochający Boże!
Dziękujemy Ci za życie naszego Założyciela, Brata Jakuba,
który żyjąc według Ewangelii,
dał nam doskonały przykład wiary, nadziei i miłości.
Całym sobą i swoim postępowaniem naśladował Ciebie,
stając się dla wszystkich Bratem
i poświęcając się w służbie chorym, cierpiącym i ubogim.
Obdarzaj nas każdego dnia swoją łaską,
abyśmy odpowiadając na Twoje wezwanie,
ofiarowali wszystkim ludziom, którym służymy
nasze życie i nadzieję.
Daj nam siłę i odwagę, by ufać Tobie,
pozostać Tobie wiernym w wierze
i wzrastać w miłości do Ciebie i bliźnich.
Zachowaj nas w jedności z Jezusem Chrystusem,
Twoim Synem w Duchu Świętym, teraz i na wieki.
Amen.