niedziela, 8 stycznia 2017

Przyjęcie do Postulatu.

Podczas dzisiejszych nieszporów w obecności wspólnoty Klasztoru Ebernach, odpowiedzialny za formację Brat Michael Ruedin FFSC, przyjął dwóch naszych kandydatów do Postulatu.


Postulant Darek i Wojtek jako zewnętrzny znak przyjęcia do Postulatu otrzymali Pismo Święte nad którym w nadchodzącym czasie będą się często pochylali, czytali i rozważali. Rozeznawali w Jego świetle swoje powołanie, uczyli się kroczenia drogą naśladowania Chrystusa, za przykładem św. Franciszka i w duchu naszego założyciela Brata Jakuba Wirth.

Prosimy o modlitwę za Darka i Wojtka oraz za tych, którzy odczytują w swoim sercu powołanie do życia zakonnego.