niedziela, 16 kwietnia 2017

Życzenia wielkanocne

„Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.

Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.” (Kol 3, 1-4)


Niech Zmartwychwstały Jezus,
który przeszedł ludzkie cierpienie i zwyciężył śmierć,
napełni nasze serca głęboką wiarą w Boże Miłosierdzie,
pobudzi naszą nadzieję i rozpali w sercach miłość.
Niech blask Jego Zmartwychwstania
opromienia każdego człowieka powierzonego naszej opiece,
a także wszystkie sprawy codziennego życia.


Błogosławionych, pełnych pokoju, radości
i wzajemnej miłości Świąt Wielkanocnych

wtorek, 28 marca 2017

146. rocznica śmierci naszego Założyciela

My - Bracia Franciszkanie od Świętego Krzyża obchodzimy dzisiaj 145. rocznicę śmierci naszego Czcigodnego Brata Jakuba Wirth (15.10.1830 - 28.03.1871), założyciela naszego zgromadzenia zakonnego. 
 
Przykład jego życia i wiary jest dla nas wspaniałym dziedzictwem, a zarazem posłaniem. On poprzez życie w ubóstwie i głębokiej miłości do bliźnich, za przykładem świętego Franciszka z Asyżu, kroczył śladami Chrystusa. Mając zaledwie 41 lat zmarł w służbie chorym. Pozostawił nam w swoim dzienniku zapisaną naukę, aby codziennie wykonywać uczynki miłosierdzia i stawać po stronie najbardziej potrzebujących.

Krzyż Chrystusa był dla niego nie tylko Ostoją, ale i Przewodnikiem w jego życiu, ponieważ w Krzyżu jest Zbawienie i Życie.
Modlitwa odmawiana codziennie we wszystkich naszych konwentach
(w polskiej wersji językowej):

Najwyższy, Wszechmocny i Kochający Boże!
Dziękujemy Ci za życie naszego Założyciela, Brata Jakuba,
który żyjąc według Ewangelii,
dał nam doskonały przykład wiary, nadziei i miłości.
Całym sobą i swoim postępowaniem naśladował Ciebie,
stając się dla wszystkich Bratem
i poświęcając się w służbie chorym, cierpiącym i ubogim.
Obdarzaj nas każdego dnia swoją łaską,
abyśmy odpowiadając na Twoje wezwanie,
ofiarowali wszystkim ludziom, którym służymy
nasze życie i nadzieję.
Daj nam siłę i odwagę, by ufać Tobie,
pozostać Tobie wiernym w wierze
i wzrastać w miłości do Ciebie i bliźnich.
Zachowaj nas w jedności z Jezusem Chrystusem,
Twoim Synem w Duchu Świętym, teraz i na wieki.
Amen.

piątek, 10 marca 2017

Pod opiekę św. Józefa

„Szczęśliwy, kto sobie Patrona, Józefa ma za opiekuna; Niechaj się niczego nie boi, bo Święty Józef przy Nim stoi. Nie zginie."

Dzisiaj w naszych wspólnotach rozpoczęliśmy dziewięciodniową Nowennę do Świętego Józefa, Opiekuna i Patrona naszego zgromadzenia. Codzienną modlitwą do Św. Józefa pragniemy ogarnąć intencje Kościoła Św. oraz prośby i intencje naszych Przyjaciół, Dobroczyńców i Znajomych. Zapraszamy do wspólnej modlitwy:
 

„Święty Józefie, Twoja wyjątkowa godność, prawość i chwała mają swoje źródło w Chrystusie, z którym na codzień przebywałeś, z którym rozmawiałeś i pracowałeś. Dopomóż nam święty nasz Opiekunie, abyśmy również potrafili na codzień z Chrystusem rozmawiać, pracować, przebywać, a w blaskach Jego obecności uświęcać siebie i wszystkie zajęcia.”
 

Św. Józefie, módl się za nami.

poniedziałek, 6 lutego 2017

Zmarł Brat Cezary Słonina FFSC

5-go lutego tego roku, w wieku 99 lat po długim i spełnionym życiu dla Boga i bliźnich odszedł do chwały niebios nasz ukochany współbrat Cezary Słonina.

Brat Cezary urodził się 4-go listopada 1917 roku w Loshausen w Niemczech. Jego rodzina mieszkała w Praszce (woj.opolskie). Posiadał polskie i holenderskie obywatelstwo. Ponad 80 lat służył Bogu i bliźnim w naszym zgromadzeniu zakonnym, z tego wiele lat na placówkach w Brazylii, w Rzymie, w Holandii oraz w Niemczech. Prowadził gorliwe życie modlitwy i pracy. W ostatnich latach swojego życia modlił się szczególnie o pokój na świecie oraz za osoby w potrzebie.

"Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen."

Ps. 10-go lutego został pochowany na cmentarzu klasztornym domu macierzystego w Hausen, w Niemczech.

niedziela, 8 stycznia 2017

Przyjęcie do Postulatu.

Podczas dzisiejszych nieszporów w obecności wspólnoty Klasztoru Ebernach, odpowiedzialny za formację Brat Michael Ruedin FFSC, przyjął dwóch naszych kandydatów do Postulatu.


Postulant Darek i Wojtek jako zewnętrzny znak przyjęcia do Postulatu otrzymali Pismo Święte nad którym w nadchodzącym czasie będą się często pochylali, czytali i rozważali. Rozeznawali w Jego świetle swoje powołanie, uczyli się kroczenia drogą naśladowania Chrystusa, za przykładem św. Franciszka i w duchu naszego założyciela Brata Jakuba Wirth.

Prosimy o modlitwę za Darka i Wojtka oraz za tych, którzy odczytują w swoim sercu powołanie do życia zakonnego.